Top

Sidan är under uppdatering

välkommen till rms

en del av Region skånes kompetenscentrum för smärtrehabilitering.

RMS är en fristående rehabiliteringsmedicinsk klinik specialiserad på smärtrehabilitering.
Vi arbetar på uppdrag av bl.a. Region Skåne, företag, myndigheter och Försäkringskassan.
Sedan starten 2001 har RMS tagit emot mer än 5000 patienter för utredning och rehabilitering.
Kliniken har egna lokaler belägna i sjukhusparken, nära sjukhuset i Simrishamn.
Sedan 1 mars har RMS vårdavtal för smärtbehandling och smärtrehabilitering och är en del av Region SKånes KompetenCentrum för smärta. RMS är också ackrediterat för multimodal smärtrehabilitering, MMS, som också genomförs på specialistnivå. Remiss från primärvårdsläkare krävs.

RMS erbjuder smärtdiagnostik och behandling liksom smärtrehabilitering på specialistnivå.
Tidig, adekvat smärtrehabilitering minska risken för kroniska smärtproblem och långvarig arbetsoförmåga.
Patienterna tas emot efter remiss från primärvården eller andra specialistläjkare inom Region Skåne.
Utredning och behandling sker i samråd med patientens primärvårdsläkare.
Vid behov utfärdas även inödvändiga ntyg till Försäkringskassan.

personal

Vid RMS finns specialistläkare i smärtlindring, rehabiliteringsmedicin, allmänmedicin och psykiatri. Personalen är fast anställd och har flerårig erfarenhet av teambaserad smärtrehabilitering. I smärtteamen ingår specialistläkare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, kuratorer och psykologer. Hela teamets resurser står till patientens förfogande och patienten har själv en avgörande roll i rehabiliteringsarbetet.

Verksamhetschef är Svante Larsson, specialistläkare i rehabiliteringsmedicin och algologi, smärtlindring.
Han var under åren 1991 till 2001 chef för Karolinska Sjukhuset Rehabiliteringsmedicinska Universitetsklinik och ledde under de åren flera utvecklingsprojekt rörande behandling och rehabilitering vid Fibromyalgi, FMS, och Whiplashrelaterade besvär, WAD.

lund

RMS har även en mottagning centralt i Lund för att komma närmare de patienter som bor i mellanskåne. Mottagningen är i första hand avsedd för våra försäkringsmedicinska utredningar, men tider kan även erbjudas våra smärtpatienter.
För närmare information kan Du kontakta oss på 0414-412400.

Artikel om hermesprojektet i fysioterapi 12/2010


Här finns vi:
RMS
Simrisvägen 3
272 33 Simrishamn

För information och frågor
Telefon: 0414-412400
Fax: 0414-412402
epost: info@rms.se
www.rms.se

Specialistteam för smärtbehandling

RMS är, genom särskilt vårdavtalen, en del i Region Skånes KompetensCentrum för smärtrehabilitering.
RMS kan nu erbjuda specialistbehandling och rehabilitering vid långvarig och svårbehandlad smärta.
Rehabteamet leds av specialistläkare i smärtlindring och rehabiliteringsmedicin.

Aktuellt

Nu startar Hermesprojektet med stöd av Europeiska socialfonden.
RMS kommer i samarbete med kommunerna i sydöstra Skåne, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen att genomföra ett treårigt rehabiliteringsprogram för arbetslösa och sjukskrivna. Medicinska och psykologiska insatser skall samordnas med utbildning och arbetspraktik för att underlätta arbetsåtergång.


© RMS 2006-2009. Allt material tillhör RMS.